Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. Tjänsterna kräver inloggning med e-legitimation.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: Box 206, 59725 Åtvidaberg

Tel: 0120-830 00

Fax: 0120-352 29

E-postadress: kommun@atvidaberg.se

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7, 59725 Åtvidaberg

Organisationsnummer: 212000-0415

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Av bestämmelserna i personuppgiftslagen, pul, (1998:294) framgår hur personuppgifter får hanteras.

Personuppgiftansvarig

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Kommunstyrelsen.

Ändamål för behandling

Åtvidabergs kommun behandlar föräldrars och barns personuppgifter för administration av personuppgifter inom förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. De personuppgifter som registrerats är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att digitalt förbättra hanteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten samt erbjuda självservice till vårdnadshavare via internet.
Personuppgifter som lämnats används också för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärenden. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställan av statistik.

Uppgifternas ursprung och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter om barn och vårdnadshavare hämtas från Skatteverket, där samtliga barn samt uppgift om vårdnadshavare finns registrerade. Manuell inmatning i IT-systemet sker av kompletterande uppgifter.
Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Offentlighetsprincipen

Kommunstyrelsen är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som sickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Du kan bara ansöka om att få ta del av information som rör dig själv och ditt minderåriga barn. Adress hittar du ovan.

Behandling hos annan

Leverantören av IT-systemet,IST, är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftebiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hantertingen hos dem följer personuppgiftslagens regler.

Regler för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:
- Inte lämna sina användaruppgifter vidare till annan person.
- Omedelbart anmäla misstankar om att kontot använts av annan person.
- De uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.
Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placeringi förskola eller fritidshem:
-Betala avgift enligt gällande regler.
-Uppsägningstider finns och avgift betalas även under uppsägningstiden.
-Följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och fritidshem.